Adatkezelési tájékoztató

Petya Vill Kft.

A weboldalunk címe: http://petyavill.hu.

Adatkezelés

A megrendelő, ajánlatkérő hozzájárulását adja ahhoz,hogy a Petya Vill kft, (képviselője: Vályi-Nagy Péter) az érintettek adatait kezelje, mely kizárólag névre ( vállalkozások esetén cégnév, adószám), címre( lakhely, telephely,székhely), telefonszámra és email címre terjed ki.

A megrendelőnek, ajánlatkérőnek joga van az átadott adatok törlését írásban kérni, a Petya Vill kft-nek pedig kötelessége a kérésnek eleget tenni. Jogszabályi kötelezettsége miatt.

Adattovábbítás

Alulírott Vályi-Nagy Péter mint a Petya Vill kft képviselője ezúton kijelentem, hogy a megrendelők adatait nem továbbítom harmadik fél részére, legfeljebb azon adatokat, melyeket a Számviteli törvény a könyvelő részére előír.

A fentieket az érintettek tudomásul veszik és magukra nézve kötelezőnek tekintik.

Villanyszerelés, mérőóra szabványosítás, klíma és hőszívattyú telepítés forgalmazás Miskolcon